Document
  • 瘙皝寞
  • 瘙皝靽摰W
  • 瘙皝寞
2018.11.27 【系統】通訊鎖開通功能維護公告(已完成)

親愛的玩家您好:

    通訊鎖開通功能進行系統維護作業,維護作業已完成,玩家已可使用申請通訊鎖開通功能,期間內造成不便敬請多加見諒。                                                     

 

感謝您對雷爵的支持,營運團隊祝各位玩家遊戲愉快!